Anteny WIFI - WLAN, 5-2.4 GHz - Elboxrf


Właściwości TetraAnt
TetraAnt 4x4 3x3 MIMO
TetraAnt 2x2 MIMO SLANT
TetraAnt 2x2 MIMO HV
TetraAnt SISO H/V LowNoise
TetraAnt SISO H/V
TetraBox (z obudową)
Technologia
O Nas
Warunki

Antena -