Anteny WIFI - WLAN, 5-2.4 GHz - Elboxrf


Właściwości TetraAnt
TetraAnt 4x4 3x3 MIMO
TetraAnt 2x2 MIMO SLANT
TetraAnt 2x2 MIMO HV
TetraAnt SISO H/V LowNoise
TetraAnt SISO H/V
TetraBox (z obudową)
Technologia
O Nas
Warunki

Producent anten

Antena Dwupolaryzacyjna (Antena MIMO)
img
Anteny dwupolaryzacyjne, są używane w telekomunikacyjnych systemach MIMO. Jedna z grup tych systemów wykorzystuje metodę zróżnicowania (powielenia) kanałów łączności poprzez wprowadzenie wielu anten w torze nadawczym i odbiorczym. W wypadku anten dwupolaryzacyjnych można wyodrębnić 2 anteny: jedna o polaryzacji V i jedna o polaryzacji H.

Wszystkie anteny dwupolaryzacyjne zaprojektowane i produkowane przez Elboxrf mają jedną strukturę mikropaskową. Każda łata promieniująca jest zasilana jednocześnie, dla uzyskania polaryzacji H i V.

Antena Sektorowa
img
Antena sektorowa - w przypadku systemu radiokomunikacyjnego o wielu abonentach - jest bardzo ważnym elementem, ponieważ jej jakość będzie rzutowała na jakość całego systemu. Z tego powodu Elboxrf wprowadził kilka lat temu wyjątkowo dobre konstrukcje: TetraAnt_PRO i STANDARD o skrajnie wysokiej czystości polaryzacyjnej.

Antena Kierunkowa
img
Anteny kierunkowe, zwane czasami panelowymi, wyróżnia symetryczny kształt wiązki głównej. 3 dB szerokość w obydwu płaszczyznach H i V jest taka sama. Zysk takiej anteny jest zależny od szerokości wiązki. Tak jak w antenach TetraAnt_PRO i STANDARD, anteny panelowe Elboxrf wyróżnia wyjątkowo duże wytłumienie niepożądanych listków bocznych.

Prezentacje
img